niedziela, 20 marca 2016

Starość nie jest zmierzchem życia, ale świtem mądrości.

 
Starość nie jest zmierzchem życia, ale świtem mądrości.

Twoja podświadomość nie starzeje się nigdy. Nie podlega czasowi, starzeniu się, ani żadnym innym ograniczeniom. Jest cząstką uniwersalnego ducha Bożego, który nie ma początku ani końca, nie zna narodzin ani śmierci.

  Arystoteles zauważył, że starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.

 
Przejawy zmęczenia i starzenia nie mogą mieć żadnych umysłowych ani psychicznych przyczyn.
Cierpliwość, dobroć, prawdomówność, pokora, uczynność, spokój, harmonia i miłość bliźniego to cechy, które nie starzeją się nigdy.
 Kto podtrzymuje w sobie te przymioty, zachowa zawsze w duchu młodość.

Witaj z radościa każdą zmianę.
 
Prawdziwą przyczynę przedwczesnego starzenia należy upatrywać w nerwicowym lęku przed negatywnymi skutkami postępującego wieku.
Starzenie się nie jest tragedią. To, co przez ten proces rozumiemy, jest w gruncie rzeczy jedynie zmianą. Każdą przemianę warto powitać z radością i wdzięcznością, każda bowiem faza ludzkiego życia to tylko dalszy krok naprzód na drodze bez końca. Człowiek rozporządza siłami, które dalece przerastają jego fizyczne możliwości. Posiada zmysły, które ostrością przewyższają pięć zmysłów.

Każdy człowiek  jest tak młody jak jego sposób myślenia.

Emerytura to poczatek nowej przygody.
 
Dieta i sport nikomu nie zapewnia wiecznej młodosci. ..„Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu”.
Zajmuj się nowymi dziedzinami wiedzy, poszerzaj swoje horyzonty. Masz teraz okazję robić wszystko to, za czym tęskniłeś, kiedy ci nie pozwalała na to praca. Całą uwagę poświecaj temu, by żyć wg. swoich ideałów i korzystać z pełni życia.
Jesteś komuś potrzebny.
Niektórzy filozofowie, pisarze, artyści, naukowcy oraz inne osobistości dokonywały największych dzieł po osiemdziesiątce.


Starość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje interesować się życiem, snuć marzenia... Jeśli jednak czyjś umysł otwarty jest na nowe pomysły i zainteresowania, jeśli ktoś dopuszcza do siebie coraz to nowe odkrycia, zachowa zawsze młodość i witalność.
Rzymski patriota Katon nauczył się greki w wieku 80 lat. Słynna niemiecko-amerykańska śpiewaczka Ernestyna Schumann-Heink osiągnęła szczyt kariery twórczej wtedy, kiedy została już babcią.
Sokrates w wieku 70 lat nauczył się grać na kilku instrumentach, dochodząc w tym do mistrzostwa.
Michał Anioł stworzył najwspanialsze malowidła w wieku 80 lat.
Będacy w tym samym wieku Symonides z Keos otrzymał nagrodę poetycką,
Goethe ukonczył „Fausta”,
a Ranke rozpoczął „Historie powszechną”, którą ukonczył w wieku 91 lat.

W dzisiejszym czasie również spotkamy bardzo aktywnych młodych 70-cio, 80-cio, 90-sio, itd..  latków.

Z zadowoleniem witaj swoje lata.
 
To one pozwalają ci podążać niekończącą się ścieżką życia.
Bóg jest życiem, w Bogu żyjesz.  Życie odnawia się stale samo z siebie, jest wieczną, niezniszczalną rzeczywistością naszego świata. Żyjesz zawsze i wiecznie, twoje życie jest bowiem cząstką  życia Bożego.
 
Pozostań Młody Duchem.
Podświadomość się nie starzeje!

Myśli zaczerpnęłam z książki "Potęga Podświadomości" - Joseph Murphy, rozdział 20.

Książka jest raczej trudna do zdobycia. Mamy jednak możliwość przeczytania na pdf:
link
Mamy także możliwość wysłuchania audiobuka:
https://youtu.be/kwlwuQjqiAE

Rozdział 20 "Pozostań Młody Duchem" zaczyna się od :
7:53:43 Rozdział XX